Chi phí giáo dục cho sinh viên quốc tế ở Anh có thể thấp hơn so với Mỹ và các nước khác. Các chương trình ở Mỹ có thể là $ 25,000 hoặc hơn một năm trong học phí một mình. Học phí cho phần lớn các cơ sở giáo dục đại học ở Vương quốc Anh thường là £ 6,000 đến £ 7,000 một năm - ít hơn đáng kể!

Bởi vì thời gian để hoàn thành chương trình học ở Anh sẽ ít hơn ở các nước khác, điều này cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí. Mặc dù chương trình bốn năm đang ngày càng phổ biến, hầu hết các chương trình cấp bằng tại Anh là ba năm, chương trình thạc sĩ thường là từ một đến hai năm.

ĐẠI HỌC:                 Từ 325,000,000-1,240,000 VND
CAO HỌC:               Từ 360,000,000-1,050,000,000 VND
TRƯỜNG TIẾNG:    Từ 5,000,000-8,000,000 VND/tuần
 

Kì nhập học:             Tháng 9