CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI NHẬT (HẠN NỘP HỒ SƠ 30/06/2018)

Chương trình thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản có tên gọi là "Japan Internship Program" do bộ Kinh tế và công thương Nhật Bản (METI) ủy thác cho tập đoàn tuyển dụng của Nhật Pasona tổ chức thực hiện. Thông qua chương trình này, chính phủ Nhật Bản mong muốn:

=> Xây dựng kiến thức nhằm vào những phát triển và mở rộng kinh doanh ở nước ngoài

=> Thay đổi nhận thức thông qua làm việc với người nước ngoài và trải nghiệm giao tiếp đa văn hóa

=> Xây dựng mạng lưới và phát triển hệ thống nội bộ kết hợp với các trường đại học ở nước ngoài nhằm bảo đảm tài năng nước ngoài

                                                      Ảnh: https://internshipprogram.jp

                                                      Ảnh: https://internshipprogram.jp

Chương trình là cơ hội để các bạn sinh viên hoặc đã đi làm (20-40 tuổi) có cơ hội trải nghiệm văn hóa làm việc cũng như cuộc sống tại Nhật trong vòng 2 tháng và hoàn toàn miễn phí. Chương trình hiện đang hợp tác với hơn 220 công ty nổi tiếng tại Nhật và đảm bảo rằng khi tham gia chương trình này bạn có thể nghiên cứu chiến lược kinh doanh ở nước ngoài tại công ty Nhật Bản, tiếp thu các kỹ năng và chuyên môn của các công ty Nhật Bản, trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu có khả năng làm việc tại Nhật Bản, Việt Nam và trên thế giới trong tương lai.

                                                  Ảnh: https://internshipprogram.jp

                                                  Ảnh: https://internshipprogram.jp

◆ Lịch đăng ký và phỏng vấn dự kiến:

Đăng ký online: 1/6~ 30/6

Phỏng vấn vòng 1: 2/7~ 5/7

Phỏng vấn vòng 2: J7/7~ 18/7

Kết quả tuyển chọn: Đầu tháng 8

                                               Ảnh: https://internshipprogram.jp

                                               Ảnh: https://internshipprogram.jp

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://internshipprogram.jp/english/about/

 

Sasuga Pty Ltd.Comment