TRƯỜNG ĐẠI HỌC NICOLAUS COPERNICUS Ở TORUN

Đại học Nicolaus Copernicus ở Toruń (NCU) được thành lập vào năm 1945. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất ở Ba Lan, hiện có 17 khoa (bao gồm 3 khoa y tại Collegium Medicum UMK ở Bydgoszcz). Trường có các khóa học đại học và sau đại học cho gần 25 000 sinh viên, cung cấp giáo dục trong hơn 100 lĩnh vực nghiên cứu và 65 khóa học sau đại học. Trường có 4039 nhân viên ở cả hai cơ sở Toruń và Bydgoszcz, hơn một nửa trong số họ là giáo viên học thuật. Cựu sinh viên NCU hiện có khoảng 200 000.

Read More
Sasuga Pty Ltd.