weather-uk-2.jpg

Úc là một đất nước rộng lớn vì vậy nơi đây có các vùng khí hậu khác nhau. Phía Bắc của Úc khí hậu chịu ảnh hưởng nhiệt đới, nóng và ẩm vào mùa hè, khá ấm áp và khô vào mùa đông, trong khi phía Nam mát hơn với mùa hè và lạnh vào mùa đông. Tháng 12 và tháng 1 là những tháng nóng nhất ở Úc, tháng 7 và tháng 8 lạnh nhất.