Đối với sinh viên tự hỏi tại sao du học tại Nhật Bản thì học phí có thể là một yếu tố quyết định chính. Đặc biệt so với Mỹ, học phí ở Nhật Bản tương đối rẻ. Ở Mỹ, sinh viên "trong tiểu bang" thường trả ít nhất $ 10,000 một năm cho học phí, "ngoài tiểu bang" và sinh viên quốc tế sẽ phải trả nhiều hơn gấp vài lần. Học phí tại các trường đại học công lập Nhật Bản là 535.800 yên, hoặc $ 6.500. Học phí cho năm đầu tiên thường bao gồm lệ phí nhập học, học phí và phí sử dụng thiết bị và cơ sở.

Một yếu tố quyết định khác cho sinh viên tự hỏi tại sao du học tại Nhật Bản lại là hệ thống miễn học phí và hệ thống học bổng ở Nhật tốt hơn so với nhiều quốc gia khác. Các khoản miễn trừ một phần và toàn bộ học phí được cấp cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, và nhiều học bổng khác nhau dành cho sinh viên. Các học bổng này được cung cấp bởi các trường đại học và các tổ chức công và tư nhân. Một số học bổng cung cấp trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và trợ cấp đi lại trong năm đầu tiên hoặc thanh toán phí trong những năm sau đó.

ĐẠI HỌC:                 Từ 170,000,000-370,000 VND
CAO HỌC:               Từ 150,000,000-305,000,000 VND
TRƯỜNG TIẾNG:    Khóa 1 năm: 90,000,000-200,000,000 VND
                                       Khóa 18 tháng: 160,000,000-325,000,000 VND
                                       Khóa 2 năm: 210,000,000-400,000,000 VND
 

Kì nhập học:             Mùa xuân: tháng 4
                                        Mùa thu: tháng 10