Dưới đây là danh sách một vài trường đại học tiêu biểu ở Ba Lan, ngoài ra vẫn còn rất nhiều cơ hội học tập với những ngôi trường tuyệt vời khác ở Ba Lan nữa. Hẹn lịch ngay với đội ngũ tư vấn của Sasuga để được khám phá nhiều ngôi trường hơn nữa nhé!