So với các nước EU khác, Ba Lan cung cấp học phí rẻ và đôi khi miễn phí cho sinh viên EU. Ví dụ, các khóa học tiếng Anh được cung cấp tại Đại học Warszawa có giá từ 1.300 bảng đến 2.500 bảng Anh mỗi năm. Phần lớn các khóa học ở Ba Lan có chi phí thấp hơn đáng kể so với ở Anh, các khóa học y tế là ngoại lệ với mức phí khoảng 10.000 bảng mỗi năm.

Trong khi công dân Ba Lan không trả tiền học phí tại các trường đại học công lập, sinh viên quốc tế được tính phí do các trường đại học thiết lập. Chi phí trung bình như sau:

ĐẠI HỌC:                55,000,000 VND
CAO HỌC:               80,000,000 VND
TRƯỜNG TIẾNG:    Khóa 1 năm: 55,000,000 VND
 

Kì nhập học:           Mùa hè: mở vào tháng 1, 2
                                      Mùa đông: mở vào tháng 7, 8