Úc là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho việc học đại học nhưng, cũng như Anh và Mỹ, Úc là một trong những điểm đến đắt nhất. Mặc dù một năm học chỉ có 2 học kỳ, tuy nhiên bạn có thể rút ngắn thời gian còn 3 học kỳ bằng cách học trong mùa hè ở Úc (tháng 12-tháng 2).

Lệ phí ở Úc thường được tính trên mỗi đơn vị, thay vì mỗi năm. Lệ phí hàng năm cho một khóa học là chi phí của 2 học kỳ học toàn thời gian (8 đơn vị).
Bằng cử nhân là 3 năm học toàn thời gian (24 đơn vị).
Bằng thạc sĩ thường là 1,5 năm (12 đơn vị).
Thời gian học tập tại Úc ngắn hơn ở một số quốc gia khác, điều đó làm giảm đi tổng chi phí học tập.

Bên cạnh đó, các trường đại học Úc cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế. Liên hệ với Sasuga để được hỗ trợ tìm kiếm học bổng ngay nhé!

ĐẠI HỌC:                Từ 270,000,000-550,000,000 VND
CAO HỌC:               Từ 355,000,000-660,000,000 VND
TRƯỜNG TIẾNG:    5,000,000 VND/tuần
 

Kì nhập học:             Tháng 2 và tháng 7