Chi phí học tập ở Canada không hề rẻ và sinh viên quốc tế còn phải trả học phí gần như gấp đôi học phí của sinh viên địa phương. Tuy nhiên, khi so sánh với học phí ở các nước khác như Hoa Kỳ, Anh và Úc thì chi phí ở Canada là tương đối thấp khiến Canada trở thành một lựa chọn tốt hơn cho việc học tập ở nước ngoài.
Học phí sẽ khác nhau tùy theo chương trình cũng như mức độ của chương trình giáo dục. Chương trình đại học sẽ có chi phí thấp hơn so với chương trình cấp bằng thạc sĩ. Học phí tối thiểu cho một năm (hai học kỳ) đã được Sasuga thống kê ở dưới đây: 

ĐẠI HỌC:                Trung bình 145,000,000-1,000,000,000 VND
CAO HỌC:               Trung bình 290,000,000-760,000,000 VND
TRƯỜNG TIẾNG:    6,000,000-7,000,000 VND/tuần


Kì nhập học:             

Đối với trường đại học: Tháng 9 cho kì mùa thu

(Một số trường có thêm kì mùa đông, nhập học vào tháng 1)

Đối với trường cao đẳng, thường có thêm một kì nhập học vào tháng 5.